Cum să depui corect dosarul pentru indemnizația de creștere copil, în anul 2022

Cum sa depui corect dosarul pentru indemnizatia de crestere copil, in anul 2022

Cum să depui corect dosarul pentru indemnizația de creștere copil, în anul 2022

Esti mami de bebe? Aceste informatii sunt foarte importante pentru tine. Iata cum sa depui corect dosarul pentru indemnizatia de crestere copil, in anul 2022

Chiar daca la prima vedere strangerea tuturor documentelor si completarea lor corecta ti se pare o provocare, ea nu este una imposibila. Iata ce trebuie sa faci:

Vei citi:
Ce trebuie sa stii despre ea si despre durata concediului de crestere copil
Ultima luna de plata indemnizatie crestere copil
Cine poate beneficia de indemnizatie crestere copil
Acte necesare indemnizatie crestere copil
Unde se depun documentele si cine face plata indemnizatiei
Cand se plateste indemnizatia de crestere copil
Calcul indemnizatie crestere copil
Pot fi concediat in perioada concediului de crestere copil?
Somajul tehnic se ia in calcul la stabilirea indemnizatiei?
Ce se intampla daca primesc indemnizatie crestere copil mai multe luni decat mi se cuvine?
Ce se intampla in cazul in care mi se suprapun drepturile pentru indemnizatie sau am gemeni/tripleti?
Care este valoarea indemnizatiei pentru al doilea copil?
Ce trebuie sa fac daca vreau sa revin din concediu ingirjire copil la serviciu, mai devreme de doi ani?
Stimulentul de insertie. Primesti mai multi bani sau prelungirea concediului crestere copil
Care este valoarea stimulentului de insertie daca nu revin la job pana la 6 luni ale copilului?
Alocatie copil. Poate fi platita alaturi de stimulent?
Cuantum alocatie copil, in functie de varsta

Indemnizatie crestere copil - Ce trebuie sa stii despre ea si despre durata concediului de crestere copil

Indemnizatia de crestere copil este de fapt un ajutor social pe care statul roman il acorda persoanelor care au copii. Ea trebuie sa fie singura sursa de venit a parintelui care decide sa stea acasa sa-si creasca copilul pana cand acesta implineste doi ani, respectiv 3 ani – in cazul copilului cu handicap.

Vei incepe sa primesti indemnizatia retroactiv incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la data nasterii copilului. O vei primi pana la un an si 11 luni ai copilului, ultima luna (pana la 2 ani ai copilului) fiind dedicata tatalui.

De retinut! Concediul de crestere copil nu trebuie confundat cu cel de maternitate. Concediul de maternitate (de sarcina si lauzie) se refera exclusiv la dreptul angajatei insarcinate la repaus timp de 126 de zile atat inainte cat si dupa nastere. in schimb, concediul si indemnizatia de crestere copil poate fi solicitat de oricare dintre parinti.

Perioada de concediu crestere copil este considerata vechime in munca si este asimilata la stagiul de cotizare la pensie. Totodata, pe toata durata concediului vei ramane in continuare asigurat la sanatate. Contributia va fi platita de la bugetul de stat.

Ultima luna de plata indemnizatie crestere copil

Conform prevederilor din OUG 111/2010, parintele care a luat concediu crestere copil va primi indemnizatie pentru cresterea copilului doar timp de 1 an si 11 luni, iar ultima luna (pana la cei doi ani ai copilului) revine celuilalt parinte. Daca, de exemplu, mama a stat in concediu de ingrijire copil, la 1 an si 11 luni ai copilului, aceasta va avea optiunea de a alege concediu fara plata sau de a se intoarce la job. Ea nu va primi indemnizatie de crestere copil in aceasta luna, indiferent daca tatal isi ia sau nu luna lui. Tatal isi poate lua un concediu mai mare de o luna, aceasta fiind durata minima.

Cine poate beneficia de indemnizatie crestere copil

Actul normativ care reglementeaza indemnizatie crestere copil si toate conditiile de acordare a a acesteia este ordonanta de urgenta OUG 111/2010.

Persoanele care, in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (…), beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara”, se arata in OUG 111/2010.

Asadar, conform OUG 111/2010, se acorda concediu crestere copil oricaruia dintre parinti cu conditia sa fi obtinut, in cel putin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nasterii copilului, venituri profesionale sau de alte feluri supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal. Este cazul veniturilor din salarii, din tichete de masa, din activitati independente (PFA, profesii medicale, avocatura), silvicultura, piscicultura si din activitati agricole.

Este insa necesar sa fi lucrat cu acte in regula, cu contract.

In cazul in care ti s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau l-ai adoptat deja, oricare dintre parinti poate solicita indemnizatie crestere copil. Poti primi acesti bani si daca ai fost numit tutore, ai copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si daca esti asistent maternal profesionist, numai pentru copiii tai naturali sau adoptati.

Trebuie sa ai in vedere indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterioare adoptiei, plasamentului sau tutelei.

In cazul in care nu esti casatorita, dar tatal copilului a recunoscut bebelusul, este nevoie de o ancheta sociala pentru a demonstra ca sunt indeplinite conditiile pentru a beneficia de indemnizatie crestere copil. Documentul pe care-l vei obtine in urma anchetei va fi inclus in dosarul vostru, impreuna cu celelalte acte necesare, insa numai in situatia in care cel care solicita banii este tatal copilului.

Conditii pentru acordarea indemnizatiei de crestere copil

Pe langa criteriile pe care ti le-am spus deja, parintele care vrea sa primeasca indemnizatie crestere copil trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii:

 sa fie cetatean roman, strain sau apatrid, fara cetatenie
 sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei
 sa locuiasca in Romania impreuna cu copilul sau copiii pentru care solicita beneficiile si sa se ocupe de cresterea si ingrijirea acestuia/accestora.

Daca nu ai lucrat 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nasterii copilului, sa stii ca pot fi luate in calcul mai multe activitati pentru a strange minimul de luni necesar. Astfel, sunt acceptate perioadele in care:

 ti-ai insotit sotul in misiune permanenta in strainatate
 ai beneficiat de indemnizatie de somaj
 ai beneficiat de indemnizatie crestere copil pana la 2 sau 3 ani
 ai avut pensie de invaliditate
 ai beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare sau perfectionare profesionala din proprie initiativa sau cu acordul angajatorului
 ai beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
 ai realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii
 ai urmat sau urmezi cursurile de zi ale invatamantului universitar, postuniversitar sau liceal
 au trecut cel mult 60 de zile de cand ai absolvit cursurile de zi ale invatamantului universitar, cu examen de diploma si/sau licenta
 pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva.

Modificari adoptate in 2021 privind indemnizatia pentru crestere copil

Guvernul a aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 26 din 7 aprilie 2021 modificari si completari ale normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Iata care sunt modificarile in ceea ce priveste indemnizatia de crestere copil:

La articolul 12, (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.(5) Prevederile alin. (1) se coreleaza in mod corespunzator in cazul persoanelor indreptatite carora li se aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala.
Dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
(6) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita si in situatia in care, dupa stabilirea dreptului, persoana indreptatita, impreuna cu copilul pentru care se stabileste dreptul, isi stabileste temporar resedinta in alta tara.
(7) in sensul prevederilor alin. (6), prin temporar se intelege o perioada de pana la 6 luni pe an pentru toate situatiile, cu exceptia celor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. k) si x), pentru care conditia prevazuta la alin. (1) lit. c) se considera indeplinita pe toata perioada de insotire ori in care se afla in misiune.
Articolul 14, alineatul (4) din OUG 111/2010 care face referire la comunicarea deciziei privind acordarea indemnizatiei de crestere copil sau a stimulentului de insertie se modifica astfel:
(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta, inclusiv posta electronica sau orice alt mijloc de comunicare.
Modificari sunt si la articolul 15 care face referire la stabilirea drepturilor reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie. Astfel drepturile se stabilesc d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a) – c).
La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
(4) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda si in situatia in care:
a) agentia teritoriala constata ca pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
b) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Acte necesare indemnizatie crestere copil

Iata ce documente ar trebui sa pregatesti pentru dosar indemnizatie crestere copil:

 cerere indemnizatie crestere copil;
 actele de identitate ale ambilor parinti (original+copie);
 certificatul de nastere al copiilor (original+copie);
 certificatul de casatorie (daca parintii sunt casatoriti) sau acte doveditoare privind relatia parinte-copil;
 certificatul de incadrare intr-un grad de handicap copil (daca e cazul);
 Adeverinta de la angajator care sa specifice prima si ultima zi de concediu de maternitate sau prima zi de concediu de crestere copil, dupa caz;
 Adeverinta de venit pentru veniturile obtinute in ultimele 12 luni, asa cum prevede legea;
 Dovada cu privire la veniturile obtinute (eliberata de angajator sau de organele competente);
 GDPR ambii parinti;
 Declaratie solicitant;
 Declaratia celuilalt parinte, care nu a solicitat icc;
 Nota informare (semnata de solicitant);
 Declaratia pe proprie raspundere (se completeaza de solicitant, pentru dosarele depuse online);
 Extras de cont al solicitantului (daca doreste sa se faca plata in cont bancar).

In cat timp se depune dosarul pentru indemnizatie crestere copil?

Dosarul trebuie depus in cel mult 60 de zile lucratoare de la data nasterii copilului ori de la incetarea concediului de maternitate – de minumum 42 de zile.

Poti primi indemnizatie crestere copil retroactiv incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, dar nu mai devreme de ziua a 43-a de la nasterea copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita acest drept.

In cazul in care nu indeplinesti conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente veniturilor tale, poti primi indemnizatie crestere copil incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.

Daca ai adoptat, ai primit tutela, plasamentul sau ti s-a incredintat un copil, poti primi imediat indemnizatie crestere copil, cu conditia ca cererea sa fie depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat sau, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie ale copilului.

Daca ai depasit termenul de 60 de zile prevazut de lege, primesti indemnizatie crestere copil din momentul depunerii cererii, dar vei pierde banii pe care nu i-ai solicitat la timp.

Unde se depun documentele si cine face plata indemnizatiei

Poti depune documentele la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din cadrul comunei, orasului, municipiului sau a sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza carora locuiesti. Aceasta trimite cererile la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala, care le solutioneaza in aproxiamtiv 15 zile lucratoare de cand le primeste. Vei primi raspunsul Agentiei la 5 zile dupa ce s-a luat decizia.

Cel mai probabil vei incasa prima plata dupa aproximativ 2 luni, sau chiar 2 luni si jumatate, de la depunerea dosarului.

Cand se plateste indemnizatia de crestere copil

Se plateste, de obicei, in intervalul 8-25 in luna curenta pentru luna anterioara, prin metoda aleasa in momentul in care ai depus cererea. Plata poate fi facuta astfel:

● prin virament bancar, in contul beneficiarului;
● prin mandat postal, la domiciliu.

Poti modifica metoda de plata prin depunerea unei cereri in acest sens la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala.

Cat e indemnizatia crestere copil? Valoare minima si maxima

Ordonanta 111/2010 prevede in art. 2: Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata. Prima luna luata in calcul este luna in care s-a nascut copilul. Cele 12 luni nu trebuie sa fie in mod obligatoriu consecutive, insa trebuie sa fie cumulate in ultimii doi ani inainte de data nasterii copilului.

Incepand cu anul 2018, suma minima pentru indemnizatie crestere copil este de 1.250 lei, dar nu poate depasi plafonul maxim de 8.500 de lei.

Calcul indemnizatie crestere copil

Daca inainte minimul indemnizatiei se calcula raportat la salariul minim pe economie, acum se raporteaza la indicele social de referinta (ISR). De la 1 martie 2022 ISR este 525,5 lei (indexat cu 5,1%, valoarea inflatiei din anul precedent.

Ce spune Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2017 care modifica OUG 111/2010:

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare prevazute la alin. (1) este de 85% din mediaveniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului. Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

In cazul in care soliciti indemnizatie crestere copil si nu ai realizat venituri in cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, fiind, de exemplu elev sau student, valoarea acesteia va fi de 85% din salariul minim brut pe tara care in 2022 este de 2.550 lei pe luna, incepand de la 1 ianuarie 2022, potrivit Hotararii de Guvern 1071 din 4 octombrie 2021.

Situatii speciale: venituri din activitati independente sau din agricultura, silvicultura si piscicultura

Daca soliciti indemnizatie crestere copil si ai venituri din activati independente (PFA, venituri medicale, de avocatura) sau din agricultura, silvicultura si piscicultura, dar nu lucrezi in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea sau suspendarea activitatii pana cand copilul implineste 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

In cazul in care realizezi concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, indemnizatia crestere copil se acorda pe baza documentelor care dovedesc ca ai suspendat cel putin una dintre activitatile tale. Valoarea acesteia este 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului.

Intrebari despre idemnizatie crestere copil: Pot lucra in timp ce primesc indemnizatie pentru cresterea copilului?

Conform OUG 111/2010 daca primesti indemnizatie de crestere a copilului si obtii venituri suplimentare in perioada respectiva ti se poate suspenda dreptul la acest beneficiu. Cu toate acestea, statul prevede si exceptii de la aceasta regula. Poti profita, totusi, de cateva mici exceptii:

  daca primesti diverse sume in baza legii, a contractului colectiv sau individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;
  daca primesti indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
  daca nivelul veniturilor supuse impozitului, pe parcursul unui an calendaristic in perioada concediului, nu depaseste de cinci ori valoarea minima a indemnizatiei, adica 1250 lei x 5 = 6.250 lei.

In ce conditii inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilui?

a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre
adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai
mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat;
h) in situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 12;
i) beneficiarul realizeaza venituri supuse impozitului si copilul nu a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3
ani, in cazul copilului cu handicap;
j) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. i), plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) primeste diverse sume in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din
desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu;
b) primeste indemnizatii in calitate de consilier local sau judetean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel nu depaseste de trei ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2).

Conform Ordonantei de Urgenta nr. 26 din 7 aprilie 2021 La articolul 16, dupa alineatul (3) – din OUG 111/2010 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda si in situatia in care:
a) agentia teritoriala constata ca pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
b) in urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanti ai Curtii de Conturi a Romaniei s-au constatat date eronate cu privire la indeplinirea conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

Pot fi concediat in perioada concediului de crestere copil?

Este interzisa concedierea ta in perioada de concediului de crestere copil, precum si in perioada in care te afli in plata stimulentului de insertie.

Articolul 25 din OUG 111/2010 se modifica prin OUG 26/2021 si are unrmatorul cuprins cu informatii pe care merita sa le cunosti, mai ales daca intampini situatii neplacute in relatia cu angajatorul:

(1) Angajatorul are obligatia de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1) si la art. 11 alin. (1) lit. a). Perioada de acordare se stabileste de comun acord cu angajatul.
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:
a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) si (2);
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare sau a falimentului angajatorului, in conditiile legii, si nici in situatiile prevazute la art. 90 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Somajul tehnic se ia in calcul la stabilirea indemnizatiei?

Perioadele de somaj tehnic subventionat de stat (OUG 30/2020) si cele in care s-au incasat indemnizatiile pentru PFA-urile cu activitate intrerupta (OUG 30/2020) sau redusa (OUG 132/2020) sunt luate in calcul la vechimea necesara obtinerii concediului pentru cresterea copilului, conform HG 536/2021.

Ce se intampla daca primesc indemnizatie crestere copil mai multe luni decat mi se cuvine?

Conform art. 24 din OUG 26/2021:

(1) Sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale.

Ce se intampla in cazul in care mi se suprapun drepturile pentru indemnizatie sau am gemeni/tripleti?

Trebuie sa stii ca banii pentru indemnizatie crestere copil se cuvin pentru fiecare dintre nasteri sau, dupa caz, pentru fiecare dintre situatiile mentionate anterior (adoptie, plasament, tutela, etc).

Conform Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, in situatia in care persoana beneficiara naste unul sau mai multi copii pe perioada acordarii indemnizatiei de crestere a copilului, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma de 1250 lei pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de al doilea, in baza unei noi cereri.

Daca ai gemeni, tripleti sau multipleti, valoarea totala a indemnizatiei este calculata prin aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicelui social de referinta, pentru fiecare copil. Coeficientul este aplicat incepand cu cel de-al doilea copil nascut.

Care este valoarea indemnizatiei pentru al doilea copil?

Daca indemnizatia calculata pentru cel de-al doilea CCC mai este mica decat cea obtinuta in primul, solicitantul are dreptul de a primi aceeasi suma precum in anteriorul concediu. Pentru a beneficia de aceasta exceptie, solicitantul trebuie sa depuna cererea la mai putin de un an de la incheierea concediului anterior, se arata in Legea nr. 89/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.111/2010.

Ce trebuie sa fac daca vreau sa revin din concediu ingirjire copil la serviciu, mai devreme de doi ani?

Daca te-ai hotarat sa te intorci la serviciu mai devreme de doi ani, trebuie sa anunti autoritatile in maximum 15 zile de la momentul in care iti reincepi activitatea, pentru a nu mai primi indemnizatie crestere copil. Este nevoie de un drum la sediul DGASPC, de care apartii, unde trebuie sa depui o declaratie scrisa, pe care o poti completa pe loc, impreuna cu copii ale actului tau de identitate si a certificatului de nastere al copilului. La DGASPC poti depune in acelasi timp cu notificarea ca iti incepi activitatea la job si dosarul pentru stimulent crestere copil.

Stimulentul de insertie. Primesti mai multi bani sau prelungirea concediului crestere copil

Prin Ordonanta de Urgenta 26/2021 care aduce modificari Ordonantei de Urgenta 111/2010, Guvernul Romaniei isi propune stimularea parintilor pentru reluarea mai devreme de 2 ani a activitatii profesionale contribuind astfel la diminuarea deficitului bugetar, pe de o parte, prin plata impozitelor si contributiilor aferente salariilor parintilor, iar, pe de alta parte, prin dezvoltarea serviciilor de ingrijire a copilului si absorbtia pe piata fortei de munca a persoanelor care in perioada starii de urgenta sau de alerta si-au pierdut locul de munca.

Astfel cea mai importanta modificare este cresterea valorii stimulentului de insertie de la 650 de lei la 1.500 de lei, pentru persoanele care revin la serviciu mai devreme de 6 luni ale copilului, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

(1) Persoanele care, in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1), obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de insertie, dupa cum urmeaza:

a) in cuantum de 1.500 lei, daca persoanele indreptatite obtin venituri inainte de implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati. Cuantumul de 1.500 lei se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;

b) in cuantum de 650 lei daca persoanele indreptatite obtin venituri dupa implinirea de catre copil a varstei de 6 luni, respectiv 1 an in cazul copilului cu dizabilitati.

(2) Persoanele care au finalizat concediul pentru cresterea copiilor si obtin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. b) dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati.

Acest stimulent de insertie se acorda inclusiv persoanelor prevazute la alin. (1).

(3) Stimulentul de insertie acordat pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati nu se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 31 alin. (2).

(4) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) si solicita dreptul la stimulent de insertie, plata acestei indemnizatii se suspenda. Indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) nu se cumuleaza cu stimulentul de insertie.

(5) Stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2) se acorda si in situatia in care certificatul de incadrare in grad de handicap al copilului expira dupa implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.

(6) In situatia persoanei indreptatite care beneficiaza de stimulentul de insertie in cuantumul prevazut la alin. (2), al carei copil este incadrat in grad de handicap dupa implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 4 ani.(7) in situatia prevazuta la alin. (6), prelungirea perioadei de acordare a stimulentului de insertie se face in baza unei noi cereri completate de persoana indreptatita si a copiei dupa certificatul de incadrare in grad de handicap.(8) Cuantumul stimulentului de insertie se majoreaza prin hotarare a Guvernului.

De asemenea, art. 15 din OUG 111/2010 a fost completat prin OUG 26/2021. Acesta prevede:

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta reprezentand indemnizatii si stimulent de insertie se stabilesc dupa cum urmeaza:
a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de laacea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului
de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

La articolul 15 alineatul (1), dupa litera c) din OUG 111/2010 se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:c^1) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit de natura celor prevazute la art. 3 alin. (1), daca cererea este depusa in termen de 30 de zile lucratoare de la aceasta data.

Articolul 17 (1) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) copilul a implinit varsta de 3 ani, respectiv 4 ani in cazul copilului cu dizabilitati;
b) a avut loc decesul copilului.

(2) Dreptul la stimulentul de insertie prevazut la art. 7 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se constata:

a) una dintre situatiile prevazute la art. 16 alin. (2), cu exceptia lit. i);
b) beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3 si solicita concediul pentru cresterea copilului;
c) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati si beneficiarul nu mai realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 3.(3) in situatia persoanelor indreptatite aflate in plata stimulentului de insertie care solicita concediile medicale prevazute la art. 2 alin. (1), cu exceptia celui prevazut la lit. c), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, plata stimulentului de insertie nu se suspenda.

Foarte important: Daca pana in aprilie 2021, parintele care revenea din concediu crestere copil, cu plata stimulentului, era protejat la job numai 6 luni. Acum acesta este protejat de concediere pe toata durata platii stimulentului.

Conform OUG 26/2021, articolul 25 din OUG 111/2010 se modifica astfel:
(2) Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu in cazul:

a) salariatei/salariatului care se afla, dupa caz, in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) salariatei/salariatului care se afla in plata stimulentului de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) si (2);
c) salariatei/salariatului care se afla in concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 11 alin. (1) lit. a).

Responsabilitatile ta, ca angajat, si ale angajatorului sunt:

(4) in cazul persoanei indreptatite care are calitatea de salariat si care se intoarce la activitatea profesionala pentru a obtine stimulentul de insertie acordat in conditiile art. 7, aceasta are obligatia de a anunta, in scris, angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte intentia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.
(5) Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie, daca aceasta/acesta si-a indeplinit obligatia prevazuta la alin. (4).

In cazul in care se suspenda plata stimulentului de insertie sau se acorda acest drept mai mult decat ti se cuvine, se aplica aceleasi prevederi ca la indemnizatia de crestere copil. Agentia teritoriala verifica, in termen de maximum 30 de zile lucratoare, cauzele care au condus la suspendarea platii. in situatia in care in urma verificarilor nu se constata una din cauzele care conduc la incetarea dreptului, atunci plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se reia cu ziua urmatoare finalizarii termenului, in cuantumul anterior sau, dupa caz, in cuantumul recalculat, inclusiv pentru perioada de suspendare.

Sumele reprezentand drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, incasate necuvenit, se recupereaza de la beneficiarii acestora, in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2014.

Plata stimulentului de insertie nu inceteaza, ci doar se suspenda, daca parintii nu mai obtin venituri din munca. Reluarea platii se face dupa revenirea la munca, conform HG 536/2021.

Care este valoarea stimulentului de insertie daca nu revin la job pana la 6 luni ale copilului?

Daca hotarasti sa stai mai mult timp alaturi de copil, dar vrei sa te bucuri si de stimulent de insertie, poti reveni la job cand juniorul implineste 2 ani. in aceasta situatie, chiar daca tatal opteaza sa-si ia luna sau nu, stimulentul se acorda incepand cu cei 2 ani ai copilului pana la 3 ani. Valoarea stimulentului in acest caz este de 650 de lei/luna. Daca te intorci la serviciu, de exemplu la un an si 6 luni ale copilului, iar tatal opteaza sa nu-si ia luna lui, primesti stimulent de insertie de 650 de lei, din momentul intoarcerii la job pana la 3 ani ai copilului.

Alocatie copil. Poate fi platita alaturi de stimulent?

Cat timp primesti stimulent de insertie vei primi si alocatie pentru copil. Alocatia de stat pentru copii se acorda conform prevederilor Legii nr. 61/1993, republicata, privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cuantum alocatie copil, in functie de varsta

600 lei/luna pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
243 lei/luna pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional;
600 lei/luna pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copiilor cu handicap.

Acte necesare alocatie copil

 Cerere tip (tipizat 1) completata si semnata de catre reprezentantul legal al copilului sau, de catre copil, dupa implinirea de catre acesta a varstei de 14 ani, cu incuviintarea reprezentantului sau legal (original);
 Actele de identitate ale reprezentantilor legali ai copilului (copie);
 Certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul, copie (fata verso);
 Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, daca este cazul (copie);
 Livretul de familie (copie) in cazul in care nu exista livret de familie se completeaza o declaratie;
 Actul de identitate al reprezentantului legal al parintelui minor, in cazul in care acesta din urma nu are capacitate deplina de exercitiu (copie);

Alte acte doveditoare privind componenta familiei (copie):

 Hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort
 Hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
 Hotarare judecatoreasca de incuviintare a adoptiei
 Hotarare judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura de protectie speciala a plasamentului
 Dispozitia directorului general al D.G.A.S.P.C. sau, dupa caz, hotarare judecatoreasca, pentru masura de protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta
 Dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei
 Actul de deces al unuia dintre parinti
 Alte documente, la solicitarea directiei teritoriale
 Pentru plata in cont bancar dovada eliberata de banca care sa contina obligatoriu: numele si prenumele titularului de cont (contul trebuie sa fie pe numele persoanei indreptatite, care este titularul de dosar), CNP titular, codul Iban. Contul in lei poate fi deschis la una din bancile din anexa (anexa banci agreate)
 Declaratia beneficiarului cu privire la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (tipizat 2)
*Documentele se depun la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din sectorul/orasul unde locuiesti

Plata drepturilor banesti se efectueaza catre: unul dintre parintii copilului, pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare; Titular, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea reprezentantului sau legal (incuviintarea scrisa si semnata se transmite Agentiei pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti); Titular, dupa implinirea varstei de 18 ani, pe baza de cerere; Tutore, curator, persoana careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentul maternal sau persoana careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei, in conditiile legii; Persoana care are copilul in plasament de urgenta sau in adoptie; Persoana singura care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, daca are capacitate deplina de exercitiu; Reprezentantul legal al parintelui minor, in cazul in care acesta din urma nu are capacitate deplina de exercitiu.

Plata alocatiei de stat pentru copii se efectueaza de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti prin mandat postal sau in cont curent personal.

Pregateste-te din timp

Ai descoperit poate raspunsul la multe intrebari legate de indemnizatie crestere copil si documentele care te pot ajuta sa obtii aceasta indemnizatie. E drept, trebuie sa faci minimum trei drumuri: la angajatorul tau pentru adeverinta, la banca pentru extrasul de cont si la Directia de Asistenta Sociala pentru a depune actele. stim ca timpul tau liber este aproape inexistent, dar merita sa faci acest efort pentru doi (sau trei) ani pe care sa-i petreci apoi alaturi de bebelusul tau.

 Forumuri de discutii - cu multe sfaturi si multa sustinere

 Probleme legislative - forum de intrebari si raspunsuri.
Legi, drepturile gravidelor, indemnizatia de maternitate si crestere a copilului, sau alte probleme de natura juridica.

sursa: cariera.ejobs.ro (c) 2022

 

✔️ Dacă ți-a plăcut articolul sau ți-a fost de folos, apreciază-l cu un share! Aceste informații le pot fi utile și altor mămici sau tătici. Îți mulțumim anticipat! ❣️

Comentarii vizitatori

Citeste toate comentariile

Ce sentimente ti-a produs acest articol?

Nu exista comentarii la acest articol. Adauga-l tu pe primul!

Scrie un comentariu

Adresa de mail nu se publică (ramâi anonim) dar completarea corectă este necesară pentru aprobarea rapidă a mesajului, și mai ales în cazul în care aștepți răspuns. | Toate câmpurile trebuie completate!

Mesajul tău este o întrebare la care aștepți răspuns?

DA (este întrebare)
NU (nu este întrebare)


Cod:

Ai o întrebare pentru alte mămici?
ÎNTREABĂ AICI la rubrica de întrebări SAU pe FORUMUL DESPRECOPII