Drepturile de sanatate (analize) ale femeilor insarcinate din Romania

Drepturile de sanatate (analize) ale femeilor insarcinate din Romania

Drepturile de sanatate (analize) ale femeilor insarcinate din Romania

Care sunt analizele (testele din perioada sarcinii) gratuite de care beneficiaza o femeie insarcinata in Romania? Iata drepturile de sanatate si analize de sarcina - decontate - ale femeilor insarcinate din Romania
 
Avem raspunsul cu punct de vedere oficial, oferit de Serviciul Relatii cu Asiguratii, de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Romania si le multumim pe aceasta cale.


in acest articol veti citi mai multe despre:
Femeile insarcinate din Romania nu isi stiu drepturile de sanatate
Condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România
Femeile însărcinate care nu au nici un venit
Conţinutul pachetului de servicii medicale de bază
Serviciile medicale decontate
Consultaţiile la nivelul medicului de specialitate obstetrică-ginecologie
Gravidele beneficiază în plus faţă de investigaţiile la care au dreptul persoanele asigurate, de următoarele analize
Amniocenteza şi biopsia de vilozităţi coriale

Femeile insarcinate din Romania nu isi stiu drepturile de sanatate

Sunt extrem de multe femei insarcinate care nu cunosc detaliile care le privesc referitoare la asigurarile sociale de sanatate din Romania iar numarul mare de intrebari si neclaritati semnalate pe forumul Desprecopii este o dovada clara. Tocmai din acest motiv, pentru a le ajuta pe gravidute cu cat mai multe informatii utile ne-am adresat Casei Nationale de Asigurari pentru a ne exlica pe larg care sund drepturile medicale ale gravidutelor din Romania.

Legea care explica acordarea asistentei medicale in Romania

Condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România sunt reglementate prin:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate), republicată, cu modificările ulterioare, şi actele normative subsecvente, respectiv

- Hotărârea de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, cu modificările şi completările ulterioare – act normativ ale cărui prevederi sunt aplicabile până la data de 30.06.2016, urmând ca de la 01.07.2016 să intre în vigoare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 - 2017 şi

- Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedintelui CNAS nr. 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a prevederilor H.G. nr.400/2014, cu modificările şi completările ulterioare – act normativ ale cărui prevederi sunt aplicabile până la data de 30.06.2016.

Femeile însarcinate care nu au nici un venit

În conformitate Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, femeile însărcinate sunt persoane asigurate ca orice alt cetăţean român care are reşedinţa în România şi dovedeşte plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la Fond.

Femeile însărcinate care nu au nici un venit sau care obţin venituri mai mici decât salariul minim brut naţional de bază, vor beneficia de asigurare de sănătate fără plata contribuţiei (art.224 alin.(1) litera f) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare).

Art.225 litera d) din Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, include în categoriile de persoane asigurate scutite de co-plată „toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale”. Serviciile medicale pentru care se încasează coplată sunt serviciile medicale furnizate în unităţile sanitare cu paturi prin spitalizare continuă şi serviciile medicale furnizate în ambulatoriul de recuperare, medicină fizică şi balneologie.

Conţinutul pachetului de servicii medicale de bază pentru femeile insarcinate

Conţinutul pachetului de servicii medicale de bază este stabilit în H.G. nr.400/2014, cu modificările şi completările ulterioare. În sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, pachetele de servicii medicale includ îngrijirea medicală pre-natală, intra-natală şi post-natală şi de asemenea spitalizarea, unde este necesar.

Serviciile medicale decontate

Serviciile medicale decontate de Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate vizează supravegherea femeii însărcinate la nivelul medicului de familie (înregistrarea în primul trimestru, supravegherea lunară, din luna a treia până în luna a şaptea, supravegherea bilunară din luna a şaptea în luna a noua, urmărirea femeii lăuze după părăsirea maternităţii şi la 4 săptămâni). În cadrul supravegherii gravidei se face şi promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide.

Conform prevederilor Ordinului nr.388/186/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate sunt obligaţi să înscrie la prima consultaţie pe listele proprii femeile însărcinate care nu sunt înscrise pe lista altui medic de familie.

În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să acorde îngrijire cu prioritate femeilor însărcinate şi sugarilor (obligaţie prevăzută în toate contractele încheiate de furnizorii de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate).

Consultaţiile la nivelul medicului de specialitate obstetrică-ginecologie

Consultaţiile la nivelul medicului de specialitate obstetrică-ginecologie sunt furnizate în baza biletului de trimitere către specialităţi clinice eliberat de medicul de familie al gravidei, cu excepţia afecţiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din specialităţile clinice în ambulatoriu (exemplu: risc obstetrical crescut la gravide).

Gravidele beneficiază în plus faţă de investigaţiile la care au dreptul persoanele asigurate, de următoarele analize

Potrivit prevederilor H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Anexa 1, Cap.II, litera E - Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice, şi a prevederilor Anexei 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.388/186/2015, cu modificările şi completările ulterioare, gravidele beneficiază în plus faţă de investigaţiile la care au dreptul persoanele asigurate, de următoarele analize de laborator:

Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO, recomandarea putând fi făcută şi de medicul de familie

 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh, recomandarea putând fi făcută şi de medicul de familie

 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă, recomandarea putând fi făcută de medicul de specialitate.

 Anti-HAV IgM - poate fi recomandată şi de medicul de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

 Ag HBs (screening) - poate fi recomandată şi de medicul de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

 Anti HCV - poate fi recomandată şi de medicul de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

 Testare HIV la gravidă, recomandarea putând fi făcută şi de medicul de familie

Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală, medicină nucleară şi explorări funcţionale, cuprinde inclusiv următoarele investigaţii neiradiante specifice de sarcină:

 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II şi

 Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN, investigaţii care se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală.

Amniocenteza şi biopsia de vilozităţi coriale

Potrivit prevederilor H.G. nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale punctului B.3.2. al Anexei 22 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.388/186/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România, amniocenteza şi biopsia de vilozităţi coriale fac parte din pachetul de bază pentru asistenţa medicală spitalicească şi se acordă în regim de spitalizare de zi.

Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician, sau risc de aneuploidii mai mare de 1/100 la momentul examinării calculat prin algoritm Fetal Medicine Foundation; în tarifele aferente acestora este inclusă şi prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18, 21, X şi Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a sexului fetal şi anomalii numerice a cromozomilor sexuali.

Conform prevederilor din Anexa 22 la Ordinul 388/186/2015, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile medicale acordate asiguraţilor în regim de spitalizare de zi pot fi acordate şi în regim de spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorbidităţi cu risc pentru pacient, sângerare majoră ce pune problema repleţiei volemice, risc anestezic greu de manageriat în spitalizare de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.

Precizăm şi faptul că serviciile medicale spitaliceşti în cazul naşterii se acordă fără bilet de internare, indiferent de statutul de asigurat al pacientei şi se suportă din FNUASS. 

Ce anomalii pot fi detectate inainte de nastere?

Testele prenatale se fac pe un numar mare de femei insarcinate si indentifica un numar redus de de femei care au riscuri crescute pentru anume probleme. Insa, multe viitoare mamici considera, in mod gresit - ca rezultatele 'normale' la testele prenatale dau certitudinea ca viitorul  copil va fi perfect.Este adevarat ca multe anomalii sunt detectabile inca din vremea sarcinii, insa testele standard nu pot detecta toate anomaliie.

Un test diagnostic poate spune insa cu certitudine daca fatul are o anumita infectie. Insa, unele teste diagnostice reprezinta un risc aditional pentru sarcina, deoarece presupun introducerea unui ac in uter pentru a lua o mostra de fluid sau tesut pentru analiza.In prezent, majoritatea malformatiilor structurale ale fatului pot fi identificate cu ajutorului examenului ecografic.

O ecografie in saptamanile 18-22 va indentifica o anomalie semnificativa in aproape 1% din sarcini citeste mai departe ce anomalii pot fi detectate inainte de nastere

Alte teste importante in timpul sarcinii

Triplul test in sarcina
Testul de depistare al Streptococului B in sarcina
Testul pentru diagnosticul incompatibilitatii Rh in sarcina
Testul de toleranta la glucoza si diabetul gestational (diabetul de sarcina)
Cordocenteza, testul prin recoltare de sange fetal din cordonul ombilical
Testul TORCH de depistare a infectiilor in sarcina
Testul alfafetoproteinic – AFP
Testul fetal non stres (NST)
Testul de vilus corionic 

Aplicatia Odiseea Sarcinii: Calculator de sarcina si tot ce trebuie sa stii despre sarcina

Pentru in zilele noastre, telefonul este cel care ne insosteste la fiecare pas - ne-am hotarat sa creem o aplicatie pentru telefoane smart si tablete ODISEEA SARCINII. Acesta este cadoul de la Desprecopii pentru fiecare graviduta care vrea sa stie in orice moment cum se dezvolta fatul din burtica, cum creste, ce teste de sarcina urmeaza, ce pericole poate aduce sarcina, cum sa nasca si cum sa se pregateasca pentru marele moment: acela in care se va intorce cu bebelusul acasa ... de la maternitate.

Te invităm să descarci această aplicație (pentru sistemele Android) AICI

Te invitam sa descarci aplicatia pentru IOS (Iphone sau tablete Mac) AICI  

 Suport si grupuri de burtici

Sfatul nostru este sa comunicati cu colegele de generatie. La Desprecopii avem sute de generatii de burtici care au legat o prietenie speciala. In sectiunea Odiseea Sarcinii, veti gasi listele de gravidute - care vor naste in aceeasi luna. Nimic nu poate fi mai reconfortant decit sa pastrati legatura cu femei care trec exact prin aceleasi stari si emotii.

Jurnal de sarcina si Geanta Bebelusului

Scrieti despre ce ati simtit si trait in acea zi pe JURNAL DE SARCINA. In afara ca este un mod minunat de a va aranja si ordona gandurile, ele vor ramane inregistrate pentru mai tarziu. Va fi reconfortant sa le cititi la implinerea unui anisor de viata a puiului dvs, sau chiar cand va sarbatori majoratul.

Citeste cum poti primi si tu Geanta Bebelusului: Geanta Bebelusului, un cadou pentru proaspetele mamici de la Desprecopii

autor: Desprecopii.com - toate drepturile rezervate - © 2017
 

✔️ Dacă ți-a plăcut articolul sau ți-a fost de folos, apreciază-l cu un share! Aceste informații le pot fi utile și altor mămici sau tătici. Îți mulțumim anticipat! ❣️

Comentarii vizitatori

Citeste toate comentariile

Ce sentimente ti-a produs acest articol?

Nu exista comentarii la acest articol. Adauga-l tu pe primul!

Scrie un comentariu

Adresa de mail nu se publică (ramâi anonim) dar completarea corectă este necesară pentru aprobarea rapidă a mesajului, și mai ales în cazul în care aștepți răspuns. | Toate câmpurile trebuie completate!

Mesajul tău este o întrebare la care aștepți răspuns?

DA (este întrebare)
NU (nu este întrebare)


Cod:

Ai o întrebare pentru alte mămici?
ÎNTREABĂ AICI la rubrica de întrebări SAU pe FORUMUL DESPRECOPII